ژرمانیوم عنصری الکترونیکی  چاپ
تاریخ : جمعه 26 مهر 1387

ژرمانیوم سی و دومین عنصر جدول تناوبی عنصرها و دارنده نشان نقره عناصر الکترونیکی ها.این عنصر که از نام ژرمن[آلمان] مشهور شده است از دسته ی شبه فلزات است و در صنعت نیمه هادی ها کاربرد زیادی داردو در ساخت چیپ های سیلیکونی و ترانزیستورها و ICها نیز کاربرد بسیار دارد.باهم به یکی از عکسهای این عنصر نگاه می کنیم.عددانمی این عنصر 32است و خودتان می دانید عدد جرمی آن چه قدراست متغیر است پس تا مطلب بعدی.